Tjänster

Tjänsteutbud

Vi utför tjänster inom byggnadsplåtslageri, såsom:

 

  • band- och skivtäckning
  • läggning av plåt- och tegeltak
  • hängrännor/stuprör
  • snörasskydd
  • takstegar
  • skorstensbågar
  • fotrännor
  • plåt på skorsten
  • vvs-stos.

Vi utför även ventilationsarbeten gentemot privatpersoner, samt snöskottning av tak. Vi samarbetar med ett ventilationsföretag och har även samarbete med el/styr och reglerföretag samt OVK-licenserat företag.

Vill ni veta mer?